Εμπειρία και Επιτυχία

Εμπειρία και Επιτυχία

Η Σχολή TOMH SCHOOL ιδρύθηκε το 1975, με αποκλειστικό αντικείμενο την προετοιμασία και εξυπηρέτηση φοιτητών σ’ όλη την Ευρώπη. Πάνω από 4000 μαθητές φοίτησαν με επιτυχία. Ανάμεσά τους πολλοί επώνυμοι επιστήμονες.

Επίσημος Εκπρόσωπος Πανεπιστημίων

Επίσημος Εκπρόσωπος Πανεπιστημίων

Η TOMH SCHOOL είναι επίσημος εκπρόσωπος των πανεπιστημίων Comenius Bratislava, Mazaryk Brno, Safarik Kosice με μακροχρόνιες συμβάσεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της TOMH SCHOOL είναι υψηλών προδιαγραφών, έγκυρες και απαλλαγμένες από το στοιχείο της εκμετάλλευσης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υψηλών Προδιαγραφών

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υψηλών Προδιαγραφών

Η TOMH SCHOOL παρέχει απόλυτη τακτοποίηση των εγγραφών, μεσολάβηση για την υπογραφή σύμβασης με το Πανεπιστήμιο, συνοδεία για πρώτη εγκατάσταση, εξασφάλιση διαμονής καθώς και η προαιρετική παρακολούθηση βραχυχρόνιων μαθημάτων τον Αύγουστο.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα εκλογών στην Ιατρική Σχολή....

Περισσότερα
ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης....

Περισσότερα

Επίσημος Συνεργάτης & Εκπρόσωπος:
Comenius Unv. - Charles Unv. - Safarik Unv. - Mazaryk Unv. - S. Technical Unv. - Veterinary School

Ιατρική - Οδοντιατρική - Φαρμακευτική - Κτηνιατρική - Πολυτεχνείο